Main Lakes record weights

Pike 29 lb October 2012.

Tench 10 lb 8oz May 2014

Mirror Carp at 40lb November 2014

Common Carp 38 lb 8oz 23rd April 2009.

Pike 42 lb 4oz January 2005 .

Perch 2 lb 8oz  October 2008.

Roach 2 lb 14oz May 2015

Rudd 2 lb 4oz August 2008.